JONG Roosendaal heeft o.a. de volgende (on)gevraagde adviezen uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad of andere instanties:

NB: Niet alles wat de Jongerenraad doet wordt vormgegeven in een advies. Soms worden er in vergaderingen met betrokken personen of over de mail al afspraken gemaakt, die dan niet (meer) in een advies (hoeven) worden vormgegeven.