Wie zijn wij?

De Jongerenraad JONGRoosendaal is een erkend belangenbehartiger van de Gemeente Roosendaal voor en door jongeren van 12 t/m 27 jaar. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente en wij zijn de schakel tussen de jeugd en de Gemeente.

In september 2012 richtten wij onszelf op en we geven onze mening over het jeugdbeleid en alles wat met jongeren te maken heeft in de Gemeente Roosendaal. Op 11 december 2012 stelde het College van B&W van de Gemeente Roosendaal officieel aan als adviesorgaan. Op 1-1-2015 heeft de Jongerenraad een statusverandering gekregen naar erkend belangenbehartiger in de Gemeente Roosendaal

Wij verwelkomen graag jongeren die Roosendaal een warm hart toe dragen. Zij zijn er van overtuigd dat Roosendaal een parel is en het leven van jongeren beter kan. Zij willen zich daarvoor inzetten. Wil jij hier ook iets in betekenen? De Jongerenraad kost zoveel tijd als jij zelf wil. Wees welkom! Mail naar bestuur@jongroosendaal.nl om een keer een vergadering bij te wonen!

 

Onze missie

De missie van JONGRoosendaal bestaat uit het behartigen van de belangen van alle Roosendaalse jongeren door gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en de gemeenteraad te geven.